Archiwum tagów: uAPA

Zgodnie z projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania i zawieraniu uprzednich porozumień cenowych już od lipca podatnicy mogliby skorzystać z uproszczonej APA (uAPA). Eksperci zauważają jednak, że nowe przepisy nie przewidują uAPA dla usługodawców; zawierają zbyt wąski zakres usług uprawniających do uAPA, oraz określają zbyt rygorystyczne sankcje za złożenie nierzetelnych oświadczeń o potrzebie […]


Opublikowany projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, zakłada, że chcąc uniknąć w ramach grup kapitałowych  ograniczeń kosztowych związanych z usługami doradczymi czy reklamowymi, można będzie od lipca br. wnioskować o uproszczone porozumienie cenowe. Nowy rodzaj porozumień cenowych nazwanych uAPA ma być wydawane w trzy miesiące z ważnością do […]


Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów do tej pory nie zostały wydane przepisy pozwalające na zawieranie porozumień cenowych. W obecnym stanie prawnym alternatywnego rozwiązania można poszukiwać w tzw. porozumieniach w sprawie cen transakcyjnych (APA – Advanced Price Arrangements). W związku z dużym zainteresowaniem tą procedurą Ministerstwo Finansów chce opracować jej uproszczona wersję – opartą w większym stopniu […]