Archiwum tagów: TSUE

NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące zasad neutralności VAT i proporcjonalności. Wątpliwości budzi to czy działający w dobrej wierze podatnik musi zapłacić VAT, jeżeli jego działanie nie wiązało się z oszustwem podatkowym, ale wynikało z błędnej wykładni przepisów przez strony biorące udział w transakcji, a odbiorca i tak miałby prawo do żądania zwrotu VAT […]


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w wyroku o sygn.: C-64/18 Maksimovic uznał, że austriackie przepisy dotyczące kar za brak wymaganych dokumentów płacowych delegowanych pracowników naruszają unijne regulacje. Zdaniem ekspertów wyrok, to dobra wiadomość dla przedsiębiorców delegujących pracowników do innych państw UE, ponieważ podejście zaprezentowane przez TSUE powinno być stosowane również w stosunku do innych […]


Nie jest jasne jak prawidłowo ustalić obniżkę kosztów jednorazowych kredytu konsumenckiego, takich jak prowizje i opłaty przygotowawcze. Odpowiedzi na to pytanie nie dostarczają również przepisy. Nie wyjaśnił tego Trybunał Sprawiedliwości UE, a spodziewane na dniach uchwały SN prawdopodobnie nie rozwieją wątpliwości. 


5 września 2019 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSEU) w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Uczestnikami rozprawy z ramienia EY byli: Alina Barkowa oraz pełnomocnicy Dong Yang Electronics w składzie Michał Goj, Izabela Rymanowska, Tomasz Dziadura oraz Dorota Pokrop, która wygłosiła świetne przemówienie w imieniu klienta.