Archiwum tagów: TSUE

5 września 2019 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSEU) w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Uczestnikami rozprawy z ramienia EY byli: Alina Barkowa oraz pełnomocnicy Dong Yang Electronics w składzie Michał Goj, Izabela Rymanowska, Tomasz Dziadura oraz Dorota Pokrop, która wygłosiła świetne przemówienie w imieniu klienta.


Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie o sygn. akt C-224/18 orzekł, że jeśli w umowie o wykonanie prac budowlanych przewidziano, że zakończeniem wykonania usługi jest odbiór prac, to podatek VAT od usług budowlanych należy rozliczać dopiero przy podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Zdaniem Doroty Pokrop, partnera w EY, wyrok TSUE może okazać się przydatny również w branży […]


Autorzy artykułu analizują przełomowy wyrok TSUE (w sprawie jednego z polskich browarów), w którym uznał, uznał, że trunek powinien być traktowany jak piwo dopóki jego „obiektywne cechy i właściwości odpowiadają obiektywnym cechom i właściwościom piwa”. Daje to zielone światło do eksperymentowania z recepturami i obniżania kosztów produkcji piwa, a w efekcie do oszczędności na akcyzie. […]


W załączniku do objaśnień podatkowych w sprawie MDR nie wskazano reprezentowania klienta przez TK czy TSUE w katalogu czynności, które nie będą powodowały obowiązku raportowania schematów podatkowych. Wskazano jedynie, że chodzi o „wsparcie i reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym”. Resort finansów twierdzi, że uwzględnienie na liście […]


Autorzy artykułu analizują polskie przepisy ustawy o VAT dotyczące tzw. ulgi na złe długi, wskazując jednocześnie, że mogą się one okazać niezgodne z dyrektywą o VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie bowiem, czy Polska mogła uzależnić prawo do ulgi na złe długi w VAT od statusu podatkowego dłużnika i wierzyciela.