Archiwum tagów: transakcje łańcuchowe

Przy określaniu, która z dostaw w łańcuchu jest ruchoma, oprócz kwestii organizacji transportu, znaczenie ma miejsce (kraj), w którym dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania towarem jak właściciel pomiędzy uczestnikami transakcji (interpretacja Dyrektora KIS nr 0112-KDIL1-3.4012.70.2019.2.AP). Aneta Dudka z EY podkreśla, że można obecnie zauważyć, iż organy podatkowe, przeprowadzając analizę transakcji łańcuchowych, w których uczestniczą […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy VAT, która dostosuje krajowe przepisy do tzw. szybkich zmian w unijnej dyrektywie (quick fix). Zmiany będą dotyczyć: transakcji WDT (w zakresie dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych), transakcji łańcuchowych oraz magazynów call off stock (projekt przewiduje dwie procedury magazynu typu call off stock). Wraz z wejściem w życie nowelizacji pojawi się też […]


Za pół roku wejdą w życie zmiany w opodatkowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych i łańcuchowych. I tak, od 2020 r. sprzedawca skorzysta przy WDT ze stawki 0 proc. VAT tylko jeżeli nabywca będzie zarejestrowany do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu i poda dostawcy swój numer identyfikacyjny. Jak wskazuje Wojciech Kieszkowski, […]