Archiwum tagów: transakcje finansowe

Transakcje finansowe, za pomocą których dochodzi do przerzucania dochodów między spółkami, były tematem konferencji Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych (CCT) w Warszawie. Omawiano m.in. wytyczne OECD dotyczące transakcji finansowych. Reprezentujący OECD Anthony Clark zapewnił, że jego organizacja wciąż je rozwija. – Przyglądamy się m.in. przypadkom ubezpieczeń, które nie mają racjonalnego uzasadnienia w biznesie – przyznał Clark. […]


W ubiegłorocznym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że ten, kto nie trudni się zawodowo transakcjami na instrumentach pochodnych (transakcjami finansowymi), jest jedynie usługobiorcą i sam nie świadczy żadnej usługi na rzecz banku. W wyroku z 28 października br. NSA doszedł do przeciwnych wniosków. Uznał, że nawet nieprofesjonalista jest w tym zakresie podatnikiem VAT, bo kontrakt, […]


Bank, który we własnym imieniu i na własny rachunek obraca akcjami na giełdzie oraz instrumentami pochodnymi, może na nich zarówno zyskać, jak i stracić. Ale podstawę opodatkowania dla celów VAT powinien wyliczać, wyłącznie opierając się na zysku netto ustalonym na indywidualnych transakcjach – wynika z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 października br. (I FSK […]


Wraz ze wzrostem popularności transakcji finansowych w ramach grup kapitałowych, rośnie zainteresowanie nimi fiskusa – ostrzegają autorki, Aneta Błażejewska-Gaczyńska i Joanna Pachnik z EY. Transakcje finansowe zostały wskazane w instrukcjach wewnętrznych Ministerstwa Finansów dla podległych urzędów jako jeden z obszarów kontroli, na który trzeba zwracać szczególną uwagę. Analizując aktywność organów podatkowych można zauważyć, że często […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z 12 maja br., że zwolnieniem z VAT są objęte wyspecjalizowane usługi IT świadczone w związku z obsługą transakcji finansowych (III SA/Wa 3105/13). Zdaniem sądu z preferencji korzystają nie tylko usługi IT ściśle związane z samym przetworzeniem transakcji finansowej (np. zmiana zapisów na kontach bankowych klientów) – […]