Archiwum tagów: towary wrażliwe

Do 1 lutego 2020 r. odbiorcy towarów „wrażliwych” będą musieli zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Pierwotnie termin miał upłynąć 1 sierpnia br., ale w związku ze zgłaszanymi obawami przedsiębiorców przed terminowym wywiązaniem się z obowiązku rejestracji, Ministerstwo Finansów postanowiło zmienić pierwotnie zaproponowany w projekcie rozporządzenia termin.


Do 1 maja 2019 r. każdy nadawca towarów wrażliwych powinien uwierzytelnić się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł zgłaszać przewozów w elektronicznej bazie SENT, czyli nie będzie mógł kupić i wykorzystywać w produkcji towarów wrażliwych (np. paliwa, suszu tytoniowego). Okazuje się, że proces rejestracji może potrwać nawet miesiąc. […]


System monitoringu przewozu towarów wrażliwych, w tym paliw i alkoholi, obowiązuje już od kilku miesięcy. Teraz śledzenie dostaw obejmie także oleje roślinne. Minister finansów dołączył je do grupy monitorowanych towarów specjalnym rozporządzeniem. Rozporządzenie przewiduje nałożenie obowiązków związanych z monitoringiem na transporty takich olejów, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 […]


Rząd zaakceptował nowelizację ustawy o monitorowaniu przewozu drogowego towarów. Obecnie nakazuje ona jedynie zarejestrować przewóz tzw. towarów wrażliwych w elektronicznym rejestrze SENT. Ministerstwo Finansów chce pójść dalej i śledzić w „czasie rzeczywistym” kierowców przewożących takie towary, co pozwoli urzędnikom Krajowej Administracji Skarbowej na bardziej efektywną kontrolę.


W petycji skierowanej do Ministerstwa Finansów przez jedną z organizacji branży paliwowej pojawiła się propozycja likwidacji kaucji gwarancyjnej. Z odpowiedzi MF na petycję wynika, że zmiany są prawdopodobne, jednak nie oznacza to, że kaucja zniknie. Przeciwnie, będzie raczej wyższa. Dorota Pokrop z EY uważa, że nabywców towarów wrażliwych w większym stopniu niż zmiany w kaucji […]


Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, tzw. pakiet przewozowy, dotyczy wszystkich podmiotów (podmiotu wysyłającego, odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu) dokonujących przewozu towarów tzw. wrażliwych, w szczególności: alkoholu, tytoniu, papierosów, olejów ropy naftowej, preparatów smarowych a także dodanych w ostatniej chwili rozporządzeniem olejów roślinnych. Decydującą przesłanką uznania, że dany towar podlega rygorom związanym z pakietem […]