Archiwum tagów: test przedsiębiorcy

Dyrektor KIS potwierdza, że samozatrudniony, który ściśle współpracuje z jednym kontrahentem, a wcześniej był zatrudniony u niego na etacie, może płacić podatek liniowy (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.264.2019.1.MJ). W omawianej sprawie z umowy o współpracy wynikało, że osoba ta nie musi działać pod kierownictwem i nadzorem, sama decyduje o miejscu świadczenia usług i wykonuje je w dowolnym […]


Wiceminister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31201 wskazał, że co prawda, że MF nie ma planów wzmożonej kontroli jednoosobowych działalności gospodarczych, jednak przyjęta przez rząd i przesłana do Komisji Europejskiej Aktualizacja Programu Konwergencji przewiduje uszczelnienie kwalifikacji przychodów do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej. Działania w tej sprawie mają być konsultowane z Radą Dialogu Społecznego.


Specjalista prowadzący jednoosobową działalność i współpracujący ściśle z jedną spółką, dla której świadczy usługi np. z zakresu marketingu, doradztwa, spraw personalnych, czy analiz finansowych, może rozliczać się tak jak przedsiębiorca – potwierdził Dyrektor KIS w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011. 155.2019.1.MD. Nie zakwestionował umowy o współpracy mimo, że specjalista wykonywał nadzór nad realizowanymi przez nią projektami i […]


W rozmowie z Rzeczpospolitą Mariusz Korzeb, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich wskazuje, że „testowanie samozatudnionych może się skończyć wielkim exodusem dobrze wykształconych specjalistów”. Dodaje również, że niepokojący jest chaos informacyjny i brak spójnego przekazu. – Uważam, że sama dyskusja o testowaniu jednoosobowych firm destabilizuje rynek i powoduje negatywne skutki dla całej gospodarki. Czas najwyższy, by ją […]