Archiwum tagów: Tarcza Antykryzysowa

Autorka artykułu omawia szereg zmian podatkowych, nad którymi pracował Sejm w zeszłym tygodniu. Zmiany te obejmują m.in. VAT (w tym zmianę terminu wejścia w życie JPK-V7 i zmiany dot. dokonania płatności na rachunek spoza białej listy), wcześniejszą możliwość skorzystania z ulgi za złe długi, oraz zmiany w cenach transferowych i schematach podatkowych. Część omawianych w […]


Tarcza finansowa przewiduje różne mechanizmy wsparcia z odrębnymi limitami kwoty maksymalnej pomocy dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw. Z tego względu informacja, która pojawiła się w ostatnim czasie o zmianie kryteriów kwalifikowania przedsiębiorców za MŚP miała istotny wpływ na zmianę sytuacji wielu podmiotów, między innymi tych wchodzących w skład grup kapitałowych, czy też działających w oparciu o franczyzę.


Tarcza antykryzysowa 3.0 (Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) weszła w życie (w zasadniczej części) 16 maja 2020 r. Na jej podstawie przesunięciu uległy terminy związane z obligatoryjną dematerializacją akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych.


Robocza wersja projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0, przewiduje wprowadzenie dalszych zmian w kodeksie spółek handlowych. Planowane zmiany mają zapewnić sprawne funkcjonowanie spółek kapitałowych w warunkach epidemii COVID-19. Projekt przewiduje…


W dniu 31 marca 2020 r. (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie) weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”). Ma ona na celu m.in. wprowadzenie rozwiązań ograniczających negatywne skutki, w tym biznesowe i […]


Z każdym dniem poznajemy więcej szczegółów na temat Tarczy Antykryzysowej. W ten weekend światło dzienne ujrzał pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prace nad projektem ustawy nadal trwają i mają zostać zakończone już w tym tygodniu. Już teraz możemy jednak przedstawić jego główne założenia.