Archiwum tagów: Szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny już w tym roku nabór w ramach tzw. „Szybkiej Ścieżki”. Tym razem budżet przeznaczony do rozdystrybuowania to aż  1 100 mln PLN. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw, realizujący projekty poza województwem mazowieckim.


Ruszyły pierwsze konkursy na dofinansowanie unijne działalności B+R. W tym roku przedsiębiorcy będą mogli starać się o co najmniej 4 mld zł. Chociaż jesteśmy już za półmetkiem obecnej perspektywy finansowej (2014-2020), ciągle istnieją szanse na zdobycie dofinansowania na nowe projekty, zwłaszcza związane z działalnością badawczo-rozwojową. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu […]


Liczba aplikacji w konkursie rośnie bliżej daty końcowej naborów, więc wnioski złożone wcześniej są szybciej oceniane. Szybka Ścieżka to dotacje oferowane na prace badawczo-rozwojowe i przedwdrożeniowe w przedsiębiorstwach w ramach Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ostatnia edycja konkursu pokazała, że wsparcie trafia najszybciej do wnioskodawców, którzy złożą wnioski w pierwszym możliwym terminie. Narodowe Centrum […]


NCBR obniża próg wejścia, zwiększa skalę podwykonawstwa i dopuszcza konsorcja oraz umożliwia finansowanie prac przedwdrożeniowych. Nabór rozpoczyna się 2 października. Od 2 października br. małe, średnie (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych wyrobów lub usług. Dotację będzie można uzyskać w […]


10 marca 2016 r. w godz. 10.00-11.30 odbędzie się webcast (bezpłatne szkolenie online) na temat dotacji z funduszy unijnych na projekty badawczo-rozwojowe.  Jak się przygotować do nowego konkursu dla projektów badawczo-rozwojowych? Co może decydować o wyborze projektu do dofinansowania? Co zrobić, aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 marca 2016 r. ogłosiło kolejny konkurs […]