Archiwum tagów: SSE

Rozwijanie działalności produkcyjnej w specjalnej strefie ekonomicznej nie zawsze da prawo do ulgi podatkowej. Dyrektor KIS wskazał, że podatnik nie skorzysta z preferencji, jeśli jego działalność ogranicza się tylko do docięcia na określoną długość materiału zakupionego poza terenem SSE. Takie działanie nie jest według organu podatkowego produkcją (interpretacja nr 0111-KDIB1-2.4010.306.2019.2.AW).


Zapadają rozbieżne wyroki NSA w sprawach inwestorów, którzy  dostali zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej przed 1 stycznia 2001 r. W jednym z wyroków NSA orzekł, że zezwolenie wydane na określony czas daje możliwość korzystania z ulgi w podatku dochodowym do końca funkcjonowania SSE. Z kolei z dwóch innych wyroków wynika, że jeśli inwestorzy […]


Przedsiębiorca prowadzący działalność  w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) nie może skorzystać z preferencji podatkowej  CIT, jeśli zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, wydane przed 2001 r. wygasło. Zezwolenie nie przekształciło się bowiem na skutek zmiany przepisów w zezwolenie bezterminowe. Tak uznał NSA  w wyroku o sygn. akt II FSK 2482/17.


Przedsiębiorca prowadzący działalność  w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) nie może skorzystać z preferencji podatkowej  CIT, jeśli zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, wydane przed 2001 r. wygasło. Zezwolenie nie przekształciło się bowiem na skutek zmiany przepisów w zezwolenie bezterminowe. Tak uznał NSA  w wyroku o sygn. akt II FSK 2482/17.


Zaliczki wypłacane dostawcom i wykonawcom na poczet zakupu lub wytworzenia środków trwałych w ramach podjętej inwestycji nie są poniesionymi kosztami, od których zależy zwolnienie z podatku dochodowego dla działalności strefowej. Staną się one kosztem uzyskania przychodu dopiero po wykonaniu umowy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010.127.2019.2.MO.