Archiwum tagów: SSE

NSA orzekł, że organ interpretacyjny nie może odmówić odpowiedzi na pytanie dotyczące okresu prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników korzystających z pomocy publicznej przyznanej na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Sąd wyjaśnił, że przepisów prawa podatkowego nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie (sygn. akt II FSK 150/17, II […]


Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.


Pierwsi przedsiębiorcy skorzystali już z przepisów o wspieraniu nowych inwestycji. Okazuje się jednak, że w praktyce budzą one wątpliwości. Nie wiadomo np. jakie dokumenty, przy składaniu wniosku należy przedstawić zarządzającemu obszarem, aby mógł wydać decyzję o wsparciu inwestycji oraz czy warto zadeklarować wypełnienie większej liczby niż wymagane minimum kryteriów niezbędnych do uzyskania preferencji podatkowej związanej […]