Archiwum tagów: SSE

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że podatnicy działający w specjalnej strefie ekonomicznej i osiągający przychody ze sprzedaży produktów, które wymagają w produkcji częściowego udziału firm spoza strefy, nie tracą prawa do zwolnienia podatkowego. Sąd podkreślił, że w obecnych realiach gospodarczych, gdzie występuje wysoka specjalizacja, korzystanie z zewnętrznych firm staje się koniecznością (sygn. akt II FSK 779-780/17).


Spółka prowadząca działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) może czasowo obniżyć stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, nawet jeśli dzięki temu zapłaci niższy podatek już po wygaśnięciu zezwolenia. Tak wynika z opinii zabezpieczającej nr DKP4.8011.7.2018 wydanej przez szefa KAS. To trzecia opinia zabezpieczająca przed stosowaniem klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania wydana przez szefa KAS od 2016 r.


Ministerstwo Finansów chce wpisać do ostatecznej wersji objaśnień podatkowych indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) jako przykład schematów podatkowych, które powinny podlegać zgłoszeniu przez firmy ubezpieczeniowe. Na listę schematów mają też trafić specjalne strefy ekonomiczne – tak wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez serwis Prawo.pl.


NSA orzekł, że organ interpretacyjny nie może odmówić odpowiedzi na pytanie dotyczące okresu prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników korzystających z pomocy publicznej przyznanej na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Sąd wyjaśnił, że przepisów prawa podatkowego nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie (sygn. akt II FSK 150/17, II […]


Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.