Archiwum tagów: SSE

Zaliczki wypłacane dostawcom i wykonawcom na poczet zakupu lub wytworzenia środków trwałych w ramach podjętej inwestycji nie są poniesionymi kosztami, od których zależy zwolnienie z podatku dochodowego dla działalności strefowej. Staną się one kosztem uzyskania przychodu dopiero po wykonaniu umowy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010.127.2019.2.MO.


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że budowa hali magazynowej i linii produkcyjnej na działce, która ma być dopiero przyłączona do specjalnej strefy ekonomicznej, nie jest kosztem kwalifikowanym objętym zwolnieniem z CIT. Sąd zgodził się z fiskusem, że do kosztów objętych pomocą publiczną można zakwalifikować wydatki, które są poniesione tylko na terenie SSE (sygn. akt II FSK […]


Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dostarczenie towarów wyprodukowanych w specjalnej strefie ekonomicznej odbiorcom spoza SSE, to część działalności produkcyjnej, a nie transport (sygn. akt II FSK 1149/17). Wyrok dotyczy przedsiębiorcy, który organizuje transport wyjątkowo, a towar jest wytwarzany na konkretne zamówienie klienta i nie może zostać sprzedany osobie trzeciej.


Przez po pół roku istnienia Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi wydały 171 decyzji o wsparciu inwestycji, a przedsiębiorcy zadeklarowali 9,9 mld zł nakładów i stworzenie 4395 miejsc pracy. Te wyniki spełniają oczekiwania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), ale jak podaje Puls Biznesu resort planuje nowelizację przepisów o PSI. Na potrzebę wprowadzenia […]


Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło […]