Archiwum tagów: środki publiczne

25 sierpnia br. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpoczął proces naboru ofert na utworzenie przez duże przedsiębiorstwa funduszy Corporate Venture Capital w ramach Programu BRIdge VC finansowanego ze środków publicznych. Budżet Programu dostępny dla inwestorów to 100 milionów euro, przeznaczone na utworzenie od 6 do 9 funduszy CVC, które samodzielnie będą inwestować w małe i średnie […]


Tylko szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego przeprowadzane przez podmiot będący podwykonawcą bezpośredniego beneficjenta środków można uznać za szkolenia finansowane ze środków publicznych. Szkolenia prowadzone przez kolejnego podwykonawcę nie będą szkoleniami finansowanymi ze środków publicznych, wiec nie podlegają zwolnieniu z VAT. Tak uznała Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 3 grudnia 2012 […]


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku, że podwykonawca, który świadczy usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych, ma prawo do zwolnienia z VAT. Sąd nie zgodził się z organem podatkowym, że ze zwolnienia może korzystać tylko ten, kto otrzymał środki publiczne jako bezpośredni beneficjent. Podkreślił, że ani przepisy ustawy o VAT, ani regulacje unijne […]


Podatnicy świadczący usługi szkoleniowe finansowane w części bądź całości ze środków publicznych mają problem z określeniem, czy mają możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT. Sprawę komplikują nie do końca precyzyjne przepisy. Chodzi tu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT i par. 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia ministra finansów w sprawie […]


Izba Skarbowa w Łodzi przyznała, że jeśli usługi edukacyjne są finansowane ze środków publicznych w całości, to zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT. Jeśli natomiast będą finansowane z tych środków przynajmniej w 70 proc., obejmie je zwolnienie na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia […]