Archiwum tagów: sprzedaż nieruchomości

W kolejnym wyroku wydanym w tym br. NSA potwierdził, że gmina, która zbywa nieruchomości nabyte wskutek komunalizacji lub spadkobrania, musi rozliczać VAT (I FSK 1795/16). To, w jaki sposób gmina weszła w posiadanie nieruchomości jest bez znaczenia. Istotne jest to, ze że sprzedaż nieruchomości daje jej stałe dochody i wpływa na kształtowanie cen na rynku […]


Podatnik nie uzyskuje przychodu z działalności gospodarczej ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności, która nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Jednocześnie wydatki poniesione na jej zakup, modernizację i rozbudowę nie mogą być ujęte w kosztach podatkowych (wyrok NSA sygn. II FSK 3419/16).


NSA zgodził się z fiskusem i orzekł, że w przypadku kompleksowej sprzedaży gotowych domów pod klucz nie można objąć wszystkich składowych takiej transakcji jedną stawką opodatkowania. Nadmienił, że do preferencyjnej 8% stawki VAT dla obiektu budownictwa mieszkaniowego nie wlicza się infrastruktura towarzysząca, którą należy potraktować jak odrębną dostawę towaru (I FSK 1633/16).