Archiwum tagów: sprzedaż nieruchomości

Podatnik nie uzyskuje przychodu z działalności gospodarczej ze sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności, która nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Jednocześnie wydatki poniesione na jej zakup, modernizację i rozbudowę nie mogą być ujęte w kosztach podatkowych (wyrok NSA sygn. II FSK 3419/16).


NSA zgodził się z fiskusem i orzekł, że w przypadku kompleksowej sprzedaży gotowych domów pod klucz nie można objąć wszystkich składowych takiej transakcji jedną stawką opodatkowania. Nadmienił, że do preferencyjnej 8% stawki VAT dla obiektu budownictwa mieszkaniowego nie wlicza się infrastruktura towarzysząca, którą należy potraktować jak odrębną dostawę towaru (I FSK 1633/16).