Archiwum tagów: sprzedaż mieszkania

Są dwa warunki sprzedaży lokalu bez podatku. Pięć lat musi upłynąć nie tylko od zawarcia aktu notarialnego potwierdzającego nabycie, ale i od wpisu do księgi wieczystej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w precedensowym wyroku z 7 marca br. (II FSK 576/16). W spornej sprawie akt notarialny został zawarty w 2004 r., a wpis w księdze […]


Z najnowszych interpretacji wydanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika jednoznacznie, że dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w PIT podział majątku w trakcie rozwodu nie ma znaczenia, jeżeli małżonkowie kupili wcześniej dom lub mieszkanie do majątku wspólnego. Ważne, żeby od wspólnego zakupu (lub wybudowania) minęło pięć lat. Jeśli warunek ten jest spełniony, to rozwodnik może […]


Fiskus musi oszacować przychód ze sprzedaży mieszkania także wtedy, gdy cena podana w akcie notarialnym jest zdecydowanie wyższa od rynkowej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia br. (II FSK 3497/15). NSA przypomniał, że art. 19 ust. 4 ustawy o PIT nie działa tylko w jedną stronę – na korzyść fiskusa. Przepis […]


Zbycie lokalu wynajmowanego w ramach firmy to jeszcze nie działalność gospodarcza – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 listopada br. (II FSK 2728/15). Sąd zwrócił uwagę na to, że podatnik nie nabył mieszkań w celu dalszej odsprzedaży, tylko przez wiele lat je wynajmował. Były to więc lokale wykorzystywane w działalności gospodarczej, ale ich […]


Przychód ze sprzedaży mieszkania przez małżonka nie podlega PIT, jeśli od nabycia lokalu minęło 5 lat. Nie ma znaczenia, że w międzyczasie współmałżonkowie podzielili majątek – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 sierpnia br. (II FSK 2012/15). Chwilą nabycia nieruchomości przez podatnika był moment wprowadzenia jej do majątku wspólnego małżonków – wyjaśnił NSA.