Archiwum tagów: sprzedaż majątku

Przedsiębiorca, który sprzeda majątek otrzymany w wyniku likwidacji spółki zależnej, może odliczyć jego wartość początkową ustaloną na dzień likwidacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 listopada br. (II FSK 3300/14). Potwierdził, że nie może być ona wyższa niż wartość rynkowa i powinna być pomniejszona o dokonane już odpisy amortyzacyjne. Sąd zwrócił uwagę […]


Przy sprzedaży firmowego środka trwałego można odliczyć od przychodu jego niezamortyzowaną wartość, nawet jeśli zostały kupione za pieniądze z dotacji – wynika z ostatnich interpretacji fiskusa. Potwierdza to m.in. interpretacja ministra finansów zmieniająca stanowisko Izby Skarbowej w Bydgoszczy (DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989).


Sprzedaż towarów jest opodatkowana wówczas, gdy stanowi działalność gospodarczą. Ta zasada dotyczy także organów władzy publicznej wyzbywających się swojego majątku. Nie powinno się jednak automatycznie nakładać na nie podatku VAT. Tak wynika z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-72/13. Na rozstrzygnięcie Trybunału czekają jeszcze sprawy dotyczące rozliczania gmin razem ze swoimi jednostkami oraz […]