Archiwum tagów: sprawozdanie finansowe

Ministerstwo Finansów ma zastrzeżenia do uli na złe długi w podatkach dochodowych zaproponowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w tzw. ustawie antyzatorowej. Zamiast niej resort finansów proponuje „rozwiązanie polegające na tym, aby podmioty, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowemu badaniu przez audytora, przedstawiały również informacje na temat terminowości regulowania swoich zobowiązań handlowych(w szczególności na rzecz mikro, […]


Według opinii Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wysokie kary za brak tylko jednego podpisu członka zarządu lub spóźnienie na sprawozdaniu finansowym są niewyobrażalne do zastosowania w rzeczywistości. Jak podkreśla Joanna Dadacz z MF, brak choćby jednego podpisu pod dokumentem powoduje niemożność uznania go za sporządzony z godnie z ustawą.


Jak postąpić w sytuacji, gdy część osób zobowiązanych do podpisania rocznego sprawozdania finansowego posługuje profilem zaufanym, a część podpisem kwalifikowanym? Co zrobić, gdy członek zarządu nie może sygnować dokumentów, bo np. zrezygnował z funkcji? To tylko przykładowe problemy firm, które przygotowują sprawozdania finansowe według nowych wymogów. Większość z nich ma na to czas do 31 […]