Archiwum tagów: spółki Skarbu Państwa

Do wynagrodzeń osób zarządzających państwowymi spółkami będzie doliczany VAT. Podmioty będą też musiały się dostosować do nowych przepisów. Rząd przedstawił projekt zmian w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Są odpowiedzią na problemy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy i mają usunąć wątpliwości interpretacyjne, które narosły od początku 2017 r., czyli od czasu jej wejścia w życie. […]


Pomimo, iż wiele transakcji pomiędzy podmiotami Skarbu Państwa jest realizowanych na warunkach w pełni rynkowych i nie niesie ze sobą ryzyka nadużycia, to jednak przepisy nakazują sporządzanie dla nich przez te podmioty dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja br. (2461IBPB13.4510.52.2017.1.SK). – Komentowana interpretacja podtrzymuje restrykcyjną wykładnię […]


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie nowym przepisom o wynagradzaniu osób zarządzających w spółkach z udziałem podmiotów publicznych. Zakres szkolenia obejmuje praktyczne zasady kształtowania oraz wdrażania wynagrodzeń osób kierujących w/w spółkami w świetle Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących  niektórymi spółkami. Data i miejsce: 25 stycznia 2017, godz. 9:00-15:00, Biuro EY, Rondo […]


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie nowym przepisom o wynagradzaniu osób zarządzających w spółkach z udziałem podmiotów publicznych. Zakres szkolenia obejmuje praktyczne zasady kształtowania oraz wdrażania wynagrodzeń osób kierujących w/w spółkami w świetle Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Szkolenie odbędzie się w biurze EY, Rondo ONZ 1 w Warszawie […]


Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu śniadań prawno-biznesowych z EY, poświęcone przepisom o wynagradzaniu osób zarządzających spółkami z udziałem podmiotów publicznych (tzw. ustawie kominowej). Odbędzie się ono 22 września 2016 roku w godzinach 9:30-11:30. We wrześniu 2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń w niektórych spółkach z udziałem m.in. skarbu państwa […]


Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzenia osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych (tzw. ustawa “kominowa”) zmieni sposób kształtowania wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych. Zmianie ulegną także postanowienia umów zawieranych z członkami tych podmiotów – umowy o pracę zostaną zastąpione umowami o świadczenie usług oraz wprowadzony zostanie system […]