Archiwum tagów: specjalne strefy ekonomiczne

Przedsiębiorca prowadzący działalność  w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) nie może skorzystać z preferencji podatkowej  CIT, jeśli zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie, wydane przed 2001 r. wygasło. Zezwolenie nie przekształciło się bowiem na skutek zmiany przepisów w zezwolenie bezterminowe. Tak uznał NSA  w wyroku o sygn. akt II FSK 2482/17.


Zaliczki wypłacane dostawcom i wykonawcom na poczet zakupu lub wytworzenia środków trwałych w ramach podjętej inwestycji nie są poniesionymi kosztami, od których zależy zwolnienie z podatku dochodowego dla działalności strefowej. Staną się one kosztem uzyskania przychodu dopiero po wykonaniu umowy. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0111-KDIB1-3.4010.127.2019.2.MO.