Archiwum tagów: Specjalne Strefy Ekonimiczne

Zapadają rozbieżne wyroki NSA w sprawach inwestorów, którzy  dostali zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej przed 1 stycznia 2001 r. W jednym z wyroków NSA orzekł, że zezwolenie wydane na określony czas daje możliwość korzystania z ulgi w podatku dochodowym do końca funkcjonowania SSE. Z kolei z dwóch innych wyroków wynika, że jeśli inwestorzy […]


Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło […]


Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.