Archiwum tagów: służebność przesyłu

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FSK 882/16) przedsiębiorstwa przesyłowe nie muszą płacić podatku od nieodpłatnego korzystania z nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu. Wbrew stanowisku dyrektora Izby Skarbowej NSA uznał, że dopuszczenie przez ustawodawcę zawarcia umowy o nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu wyklucza przyjęcie powstania przychodu spółki z tytułu nieodpłatnych świadczeń.


Przedsiębiorcy przesyłowi nie muszą płacić CIT od nieodpłatnego wykorzystywania cudzych nieruchomości – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 września br. (II FSK 2541/15). Służebność przesyłu jest co do zasady nieodpłatna, chyba że ustanawia się ją na drodze sądowej. Skoro więc zasadniczo nie trzeba płacić za możliwość przesyłu, to trudno mówić o przychodzie z […]


Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółką z branży wodociągowo-kanalizacyjnej o podatkowe skutki ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. Z wyroku wynika, że ustanowienie na jej rzecz nieodpłatnej służebności przesyłu, a więc uprawnienia do wybudowania urządzeń wodociągowych na cudzym gruncie, nie powoduje powstania dla spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń (II FSK 2217/15).


Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z lokalizacją linii elektrycznej jest bezpośrednio związane z ustanowieniem służebności przesyłu i korzysta ze zwolnienia w PIT. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę kasacyjną fiskusa (II FSK 3779/14).