Archiwum tagów: SKOK

Od 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dla niektórych transakcji, a od 1 stycznia 2020 r. obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT. Właściwym rachunkiem, który pozwala podatnikowi na wywiązanie się z tych obowiązków, jest rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z […]


Rozszerzenie zasad tzw. cienkiej kapitalizacji, odrębny reżim podatkowy dla działalności finansowej i operacyjnej oraz znaczne ograniczenie odliczalności kosztów usług niematerialnych to najważniejsze zmiany w projekcie Ministerstwa Finansów W tym tygodniu opublikowana została najświeższa wersja projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowym. Spodziewamy się że proces legislacyjny zakończy się pod koniec tego roku, a nowe rozwiązania zaczną […]


Ustawa będzie jednym z ważniejszych instrumentów walki rządu z wyłudzeniami podatku VAT i ograniczeniem zjawiska tzw. pustych faktur. Wczoraj, tj. 26 września, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mający na celu przeciwdziałanie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (tzw. projekt STIR, od nazwy System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt zakłada wyposażenie […]


1 lipca br. weszły w życie znowelizowane przepisy prawa bankowego a także ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- rozliczeniowych (SKOK), porządkujące kwestię „uśpionych” rachunków tj. takich które należały do osób zmarłych lub zostały zapomniane przez ich właścicieli. Powstała Centralna ewidencja o rachunkach prowadzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową, za pośrednictwem której każdy osoba posiadająca tytuł prawny do […]


Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Przy czym wyłącznie w części, w jakiej dotyczą one należności głównej. Jest to możliwe od 12 czerwca 2013 r. dzięki dodaniu punktu 26b do ust. 1 w art. 16 ustawy o CIT. […]