Archiwum tagów: składki na ZUS

Oddział ZUS w Gdańsku wydał interpretację, z której wynika, że zarówno osoba prowadząca działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną), jak i przedsiębiorca w okresie ulgi na start nie są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W efekcie przez ZUS są traktowani jak zleceniobiorcy.


Zgodnie z nowelizacją, która czeka już tylko na podpis prezydenta, od przyszłego roku z 50-proc. kosztów będą mogli korzystać tylko wymienieni twórcy zajmujący się określonym rodzajem działalności. Wiele osób, które teraz korzysta z tej ulgi, np. konsultanci, marketingowcy, projektanci, szkoleniowcy, straci ten przywilej. Ci, którzy dobrze zarabiają, zapłacą też wyższe składki ZUS. Zlikwidowany zostanie bowiem […]


Gdy pracodawca otrzyma zwrot nadpłaconych składek z ZUS, musi pracownikowi naliczyć od nich PIT – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku uwzględniającym skargę kasacyjną fiskusa (II FSK 2610/15). W ocenie sądu sporne środki, które zostały zwrócone na rachunki płatnika, tj. pracodawcy, były środkami podatników, czyli pracowników. Nie ma tu znaczenia wewnętrzny system rozliczania pracowników przyjętych […]


Od 2018 r. zaległości w składkach na ZUS będą potrącane z bieżących wpłat. To skutek nowelizacji przepisów wprowadzających jeden przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy przedsiębiorca, spółka, podmiot publiczny, przeszło 2 mln płatników składek, do końca roku dostanie nowy numer konta, na które ma przelewać bieżące należności do ZUS. Zgodnie z nowymi przepisami te wpłaty […]