Archiwum tagów: składki na ZUS

W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść 5227 zł – taką prognozę zawierają założenia projektu budżetu państwa na 2020 r. Konsekwencją takich założeń będzie wzrost składek na ZUS. Liczone od tej kwoty składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 1069,14 zł. Obecnie składki dla przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji wynoszą 974,65 zł. […]


ZUS nie może odmówić zwrotu nadpłaty nienależnie pobranych składek, wskazując, że na koncie spółki jest niedopłata. Gdy płatnik składek (spółka) składa wniosek o zwrot nadpłaty składek, ZUS powinien rzetelnie sprawdzić, czy i w jakiej kwocie doszło do nadpłaty oraz czy została ona później rozliczona. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. akt III UK […]


Od początku stycznia 2019 r. na indywidualne numery rachunków składkowych wpłynęło ponad 50 mld zł, czyli o ponad 4 mld więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. – tak wynika z informacji jakie przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska serwisowi Prawo.pl. Jako czynnik usprawniający pobór składek wymieniła wprowadzenie e-składki.


Przedsiębiorcy otrzymują pisma z ZUS zawierające rozliczenie wpłat na składki za 2018 r. Oprócz listów z informacją o zaległościach, ZUS wysyła też informacje o nadpłatach. Trafiły one do ponad miliona firm, które mają do odzyskania ok. 2,5 mld zł. Przyczyn nadpłat może być wiele – jedną z nich jest np. korekta deklaracji ZUS, po tym […]