Archiwum tagów: Skarb Państwa

Od przeniesienia własności rzeczy na Skarb Państwa lub gminę nie ma VAT. Ale trzeba za to zwrócić podatek odliczony przy nabyciu. Tak do pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego ustosunkowała się rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości UE, Juliane Kokott w opinii z 16 lutego br. (C-36/16). Trzeba się liczyć z tym, że TSUE może orzec podobnie – pisze […]


Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone będzie nowym przepisom o wynagradzaniu osób zarządzających w spółkach z udziałem podmiotów publicznych. Zakres szkolenia obejmuje praktyczne zasady kształtowania oraz wdrażania wynagrodzeń osób kierujących w/w spółkami w świetle Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Szkolenie odbędzie się w biurze EY, Rondo ONZ 1 w Warszawie […]


Rzecznik praw obywatelskich zarzucił fiskusowi, że zbyt często kwestionuje umowy darowizny, aby ściągnąć zaległości podatkowe z majątku osób trzecich, wykorzystując do tego skargę pauliańską. Rzecznik zwrócił uwagę, że wykładnia sądów, zgodnie z którą Skarb Państwa może w ten sposób dochodzić swoich należności, jest krytykowana przez ekspertów, bo prawo podatkowe nie przewiduje wprost takich uprawnień dla […]


W dużym pospiechu i bez należytej staranności jak twierdzą niektórzy uchwalono z końcem roku 70-proc. podatek od odpraw i odszkodowań wypłacanych menedżerom spółek Skarbu Państwa. Chodzi o odszkodowania za zakaz konkurencji oraz odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem terminu. Pojawiają się opinie, że mamy kolejny legislacyjny bubel – […]