Archiwum tagów: SENT

Do 1 maja 2019 r. każdy nadawca towarów wrażliwych powinien uwierzytelnić się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł zgłaszać przewozów w elektronicznej bazie SENT, czyli nie będzie mógł kupić i wykorzystywać w produkcji towarów wrażliwych (np. paliwa, suszu tytoniowego). Okazuje się, że proces rejestracji może potrwać nawet miesiąc. […]


Z najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów wynika, że jeśli przewoźnik dostarczy olej opałowy pod inny adres niż ten, który został zgłoszony fiskusowi, zapłaci 100 tys. zł. Projekt przewiduje też, że nabywcy będą składali w elektronicznej bazie SENT oświadczenia o tym, że wykorzystują olej do celów grzewczych. Nowelizacja […]


NSA wydał precedensowy wyrok w sprawie kar nakładanych na podstawie przepisów o tzw. pakiecie paliwowym. Sąd orzekł, że przed nałożeniem kary na firmę transportową za błędy w zgłoszeniu w SENT, organ podatkowy powinien zbadać, czy nie mógłby od niej odstąpić z uwagi na „ważny interes przewoźnika” lub „interes publiczny” (sygn. akt II GSK 1696/18).


MF uszczelnia przepisy o pakiecie przewozowym. Od dziś firmy zajmujące się przewozem tzw. towarów wrażliwych mają obowiązek wyposażenia monitorowanych pojazdów w GPS. Niezależnie od tego resort planuje, że monitoringiem objęte zostaną transporty olejów opałowych. Trwają też prace nad obowiązkiem składania w systemie SENT raportów o zawartości magazynów.


W październiku br. zacznie działać kolejna wersja narzędzia SENT, które ma jeszcze dokładniej śledzić ruch przesyłek wrażliwych, czyli podatnych na przestępstwa podatkowe (np. paliwa, leki, susz tytoniowy). Przedsiębiorcy będą musieli nie tylko zgłaszać przewóz towaru do rejestru SENT, ale też dopilnować, by podczas transportu włączony był GPS.