Archiwum tagów: schematy podatkowe

MF opublikował szereg odpowiedzi na pojawiające się w praktyce wątpliwości w zakresie MDR, m.in. sposób postępowania w przypadku, gdy złożona informacja zawiera braki lub błędy, nieotrzymanie NSP w terminie 7 dni, gdzie będzie udostępniona lista schematów podatkowych czy jak zachować się w przypadku braku terminowego raportowania.


Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji w sprawie przepisów o schematach podatkowych. Jak podaje „Rzeczpospolita”, która dotarła do treści postanowienia o odmowie wydania takiej interpretacji, Dyrektor KIS zauważył, że wydanie takiego dokumentu „stałoby w sprzeczności z przepisem art. 14b § 1 ordynacji podatkowej, bowiem zagadnienie przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji nie dotyczy interpretacji przepisów prawa […]


Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP potwierdza, że siedmiodniowy termin nadawania numerów zgłoszonym schematom podatkowym (NSP) bywa przekraczany. Resort zapewnia, że opóźnienia w nadawaniu numerów NSP nie powinny rodzić negatywnych skutków dla podatników, promotorów ani innych zainteresowanych stron. Problemy tłumaczy tym, że to wstępny etap funkcjonowania przepisów MDR.


Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) postuluje zmianę przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących raportowania schematów podatkowych. Mimo wydania przez MF objaśnień do nowych przepisów – zdaniem KRDP – nadal nie wiadomo np. które ogólne cechy rozpoznawcze uzgodnienia można uznać za schemat podatkowy. Wątpliwości interpretacyjne budzą również „inne szczególne cechy rozpoznawcze” wymienione w Ordynacji. Ciągle niezrozumiała jest też […]


„Nie możemy rezygnować z raportowania uzgodnień tylko dlatego, że są one krajowe” – mówi w wywiadzie dla DGP Dominik Kaczmarski, dyrektor departamentu systemu podatkowego w MF. Odniósł się też m.in. do reklam firm leasingowych, które zachęcały przedsiębiorców do zawierania umów leasingu auta przed końcem 2018 r. Wyjaśnił, że jeżeli główny komunikat płynący z materiałów reklamowych […]