Archiwum tagów: say on pay

Do 30 czerwca 2020 r. walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek giełdowych mają obowiązek określenia zasad polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Zgodnie z nowymi regulacjami spółki będą miały obowiązek upublicznienia szczegółowych informacji o wynagrodzeniach zarządów i rad nadzorczych oraz m. in. ich relacji do średniego wynagrodzenia w spółce. Nowe obowiązki mogą stanowić z jednej strony dodatkowe obciążenie dla spółek, ale z drugiej strony mogą stać się też narzędziem do komunikacji z akcjonariuszami. Jak dodatkowe wymogi postrzegają podmioty, które będę musiały je stosować?


Spółka publiczna będzie wypłacała wynagrodzenia dla członków zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z ustaloną polityką wynagrodzeń – wynika z procedowanego projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego zasadę “say on pay” (ang.), czyli prawo głosu akcjonariuszy […]