Archiwum tagów: samochód

Dyrektor KIS uznał, że jeżeli wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie składnikiem majątku w prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód z jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej. W takim przypadku sprzedaż pojazdu należy zakwalifikować do odpłatnego zbycia rzeczy. Przychód nie powstanie, jeżeli zbycie rzeczy będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc […]


Zdaniem Dyrektora KIS firma nie może odliczyć pełnego VAT od samochodu, jeśli nie ma on odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym (interpretacja nr 0115-KDIT1-2.4012.446.2019.1.AD). Zdaniem organu podatkowego aby podatnik mógł dokonać odliczenia pełnej kwoty podatku VAT, musi wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu potwierdzone zaświadczeniem okręgowej stacji kontroli pojazdów oraz posiadać stosowną adnotację w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.


Organy podatkowe odmawiają dealerom samochodowym prawa do zwrotu akcyzy zapłaconej na terytorium kraju od samochodu osobowego w związku z jego nabyciem wewnątrzwspólnotowym, który następnie jest przedmiotem eksportu. Zdaniem Związku Dealerów Samochodowych stanowisko reprezentowane ostatnio przez organy jest nieprawidłowe. Związek powołując się na korzystną dla branży interpretację Dyrektora IS nr ITPP3/443-101/12/JK wystąpił do ministra finansów o […]


Przedsiębiorca, który  wykupi auto po zakończeniu umowy leasingu oraz przeznaczy je na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością, a kolejno sprzeda samochód, nie zapłaci w ogóle podatku. Warunkiem jest jednak to, aby sprzedaż nastąpiła co najmniej pół roku po wykupie auta. Takie stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji nr 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD. To już kolejna pozytywna dla […]