Archiwum tagów: RODO

Decyzja, którą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę pieniężną w wysokości ponad 940 tys. zł, jest kolejnym istotnym rozstrzygnięciem dotyczącym warunków prywatności, które należy zapewnić, żeby móc wtórnie wykorzystać w celach zarobkowych dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych. Istotne jest, że kara została nałożona za niedopełnienie obowiązku informacyjnego  (na podstawie art. 14 RODO), […]


Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych negatywnie plany resortu finansów zakładające, że system rozpoznawałby głos dzwoniącego na podatkową infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (takie rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowej ordynacji podatkowej). Ich zdaniem weryfikacja głosowa może naruszać prawo do prywatności oraz przepisy o RODO.


Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB31.401 2.344.2018.1.RSZ) przedsiębiorca, który jest inspektorem ochrony danych osobowych, nie może korzystać ze zwolnienia z VAT. Fiskus uznaje ich bowiem za doradców (udzielających fachowych zaleceń i porad), a tych nie obejmuje zwolnienie z VAT przy obrotach poniżej 200 tys. zł.