Archiwum tagów: RODO

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych negatywnie plany resortu finansów zakładające, że system rozpoznawałby głos dzwoniącego na podatkową infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (takie rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowej ordynacji podatkowej). Ich zdaniem weryfikacja głosowa może naruszać prawo do prywatności oraz przepisy o RODO.


Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0111-KDIB31.401 2.344.2018.1.RSZ) przedsiębiorca, który jest inspektorem ochrony danych osobowych, nie może korzystać ze zwolnienia z VAT. Fiskus uznaje ich bowiem za doradców (udzielających fachowych zaleceń i porad), a tych nie obejmuje zwolnienie z VAT przy obrotach poniżej 200 tys. zł.


Rozpoczęcie stosowania RODO wymusiło na kancelariach prawnych stosowanie wielu nowych rozwiązań, mających na celu zabezpieczenie danych osobowych. Podobnie działają organy skarbowe, które znacznie ograniczyły zakres informacji udzielonych doradcom i podatnikom drogą telefoniczną.