Archiwum tagów: RODO

Z raportu EY „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach — szanse i zagrożenia” wynika, że 67 proc. firm nie wyznaczyło inspektora ochrony danych, w 53 proc. nie przeprowadzono analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, a w 44 proc. nie wprowadzono procedury zgłaszania naruszeń organowi nadzoru. Dodatkowo 54 proc. badanych ma wątpliwości, czy ich […]


Nowelizacja RODO, która weszła w życie w maju 2019 r. wprowadziła zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Usunięto przepis upoważniający organy KAS do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Po zmianach przetwarzanie danych osobowych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w KAS odbywa się tylko na podstawie pisemnego upoważnienia […]


Decyzja, którą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożyła pierwszą karę pieniężną w wysokości ponad 940 tys. zł, jest kolejnym istotnym rozstrzygnięciem dotyczącym warunków prywatności, które należy zapewnić, żeby móc wtórnie wykorzystać w celach zarobkowych dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych. Istotne jest, że kara została nałożona za niedopełnienie obowiązku informacyjnego  (na podstawie art. 14 RODO), […]