Archiwum tagów: RODO

Jedną z podstawowych zasad wprowadzonych przez RODO jest zasada rozliczalności. Przerzuca ona na organizacje ciężar wykazania, że podmioty te przestrzegają przepisy powołanego rozporządzenia. Przełożenie zasady rozliczalności na proces przejęć korporacyjnych oznacza, że badanie due diligence musi obejmować także analizę stanu ochrony danych osobowych w przejmowanym podmiocie lub grupie podmiotów.


Z raportu EY „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach — szanse i zagrożenia” wynika, że 67 proc. firm nie wyznaczyło inspektora ochrony danych, w 53 proc. nie przeprowadzono analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, a w 44 proc. nie wprowadzono procedury zgłaszania naruszeń organowi nadzoru. Dodatkowo 54 proc. badanych ma wątpliwości, czy ich […]


Nowelizacja RODO, która weszła w życie w maju 2019 r. wprowadziła zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Usunięto przepis upoważniający organy KAS do przetwarzania danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Po zmianach przetwarzanie danych osobowych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w KAS odbywa się tylko na podstawie pisemnego upoważnienia […]