Archiwum tagów: rekompensata

Projekt ustawy o systemie rekompensat kosztów pośrednich CO2 dla firm energochłonnych przez najbliższe tygodnie będzie przedmiotem prac w parlamencie. W ramach systemu wiele firm z branż energochłonnych będzie miało możliwość uzyskania corocznego zastrzyku gotówki stanowiącego zwrot części poniesionych przez nie kosztów pośrednich uprawnień do emisji CO2.


Gminna rekompensata dla spółki komunalnej świadczącej usługi transportu publicznego nie podlega VAT, także wtedy, gdy komunikacja miejska jest darmowa. Rekompensata nie jest bowiem dopłatą do ceny, a ma wyrównać stratę poniesioną przez spółkę w związku ze świadczeniem usługi użyteczności publicznej (wyrok NSA, sygn. I FSK 1692/16).


Rekompensata od kontrahenta za zmniejszenie albo anulowanie zamówienia towarów wytworzonych w specjalnej strefie ekonomicznej jest zwolniona z CIT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 lutego br. (II FSK 245/16). Skoro spółka poniosła nakłady na zwiększenie produkcji strefowej, to nie tylko cena, ale i rekompensata za zmniejszenie zamówienia na jej towary powinna zostać […]


Jeśli menedżer nie chce korzystać z firmowego auta, spółka może wypłacić mu rekompensatę i zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach (IBPB-1-3/4510-550/16-1/SK). Fiskus zgodził się ze spółką, że wydatki na rekompensaty są poniesione w celu zachowania źródła przychodu.


Wydatek, choćby nawet racjonalnie uzasadniony, nie jest automatycznie podatkowych kosztem – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 sierpnia br. (II FSK 2152/14). Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała odliczyć od przychodu rekompensatę za niewywiązanie się z umowy. W sprawach dotyczących celowości poniesienia wydatku zapadają też odmienne wyroki – przypomina autor – z których wynika, […]


Spółka, która poniosła wydatek na zrekompensowanie innemu podmiotowi szkody z tytułu przeniesienia miejsca produkcji do innego państwa członkowskiego, nie ujmie tej kwoty w swoim rachunku podatkowym – wynika z interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Warszawie 8 grudnia 2015 r. (IPPB3/4510-808/15-2/AG). Zdaniem organu wydatek ten nie jest ukierunkowany na osiąganie przychodów spółki albo na zabezpieczenie […]