Archiwum tagów: refaktura

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych, o którym mówi art. 15e ustawy o CIT stosuje się do podmiotu, który przerzuca koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot. Jeśli to spółka otrzymuje refaktury usług niematerialnych, to art. 15e jej nie […]


Jak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0114-KDIP2-3.4010.138.2018.1.MC) podatnicy, na których podmiot powiązany dokonuje refaktury usług niematerialnych nie zaliczy jej do kosztów podatkowych. Potwierdza to także resort finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji DGP i dodaje, że nie ma znaczenia, że usługa została zakupiona od podmiotu niepowiązanego po cenie rynkowej. Uprawnione do nielimitowanego […]


Naczelny Sąd Administracyjny 22 października 2013 r. skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego: Czy art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 i art. 24 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1 ze zm.; dalej […]