Archiwum tagów: raport

Najnowszy projekt przedstawiony z końcem września wskazuje, że polskie FINN-y będą mogły inwestować oprócz mieszkaniówki, co najwyżej w akademiki czy domy opieki nad starszymi ludźmi. Krytycy zauważają, że to będzie dobra propozycja tylko dla drobnych inwestorów jako alternatywa dla lokat. Ubiegłoroczny raport EY wskazuje, że gdyby spółki mogły inwestować w nieruchomości komercyjne poprzez REIT-y, mogłyby […]


Średnia stawka najwyższego progu podatku dochodowego od osób fizycznych na świecie wzrosła w 2012 r. o 0,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego – wynika z raportu KPMG. Zdaniem autorów raportu można to tłumaczyć spowolnieniem gospodarczym i rosnącym zadłużeniem. Państwa tworzą nowe stawki podatku dochodowego dla osób o bardzo wysokich dochodach albo wprowadzają tymczasowy podatek […]


Wkłady do spółki akcyjnej nie powinny być obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (III SA/Wa 1848/11) wydanego już po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE w tej sprawie. Chodzi o wynikające z przepisów unijnych zwolnienie z podatku czynności restrukturyzacyjnych (np. wniesienie aportem przedsiębiorstwa). ETS podkreślił, że dyrektywa zwalnia z […]


Z raportu DGP i Accace wynika, że kraje europejskie przyjęły dwa główne sposoby na walkę z kryzysem. Część z nich, jak Czechy, Węgry, Rumunia, znacznie podniosły podatki, z kolei druga grupa, do której zaliczają się Bułgaria i Słowacja postawiła na przyciąganie inwestorów za pomocą preferencji podatkowych. Niestety Polska postanowiła dołączyć do pierwszej grupy – konstatuje […]