Archiwum tagów: rada nadzorcza

Spółka publiczna będzie wypłacała wynagrodzenia dla członków zarządu i rady nadzorczej wyłącznie zgodnie z ustaloną polityką wynagrodzeń – wynika z procedowanego projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego zasadę “say on pay” (ang.), czyli prawo głosu akcjonariuszy […]


W ocenie WSA w Warszawie spółka nie może rozliczyć w kosztach podatkowych wydatków za podróż zwracanych członkom rady nadzorczej i nie ma znaczenia to jak ważną rolę pełni organ, w którym ten członek zasiada (sygn. akt III SA/Wa 1542/18). Sąd wskazał, że zwrot kosztów dojazdu nie jest wynagrodzeniem członka rady nadzorczej, a tylko ono na […]


Naczelny Sąd Administracyjny uznał w wyroku, że pełnienie funkcji w radzie nadzorczej bez gratyfikacji jest dla firmy nieodpłatnym świadczeniem (II FSK 2232/13). NSA podkreślił, że w prawie podatkowym nieodpłatne świadczenia rozumie się szerzej niż w prawie cywilnym. To pojęcie obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.


Wykonywanie funkcji członka rady nadzorczej spółki, uwarunkowane brakiem pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, jak również rezygnacja przez członka rady nadzorczej z wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, powoduje po stronie spółki powstanie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia – uważa WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 2061/13). W analizowanej przez sąd sprawie, zgodnie z […]


Dwóch członków rady nadzorczej spółki akcyjnej uzyskało zgodę tego organu na pełnienie funkcji bez wynagrodzenia. Izba skarbowa uznała, że w takiej sytuacji spółka będzie miała przychód z nieodpłatnych świadczeń. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 22 stycznia br. (I SA/Wr 2061/13). Spółka uzyskuje majątkowe przysporzenie w wysokości zaoszczędzonych wydatków, które w […]