Archiwum tagów: PSI

Zdaniem Dyrektora KIS zwolnieniu z podatku CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji podlegają jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji, a nie cały dochód z działalności objętej decyzją o wsparciu. Niekorzystne dla podatników stanowisko wynika z co najmniej czterech interpretacji indywidualnych wydanych w ostatnim czasie. W praktyce może to oznaczać, że firmy, które […]


Firma, która rozbudowuje zakład, nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w stosunku do dochodu z całej linii produkcyjnej, ale tylko do części generowanej przez nową inwestycję. Tak wynika z najnowszych interpretacji Dyrektora KIS. Paweł Tynel, partner w EY wskazuje, że „Takie postawienie sprawy powoduje, że wszystkie profity PSI […]


W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.


Przez po pół roku istnienia Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi wydały 171 decyzji o wsparciu inwestycji, a przedsiębiorcy zadeklarowali 9,9 mld zł nakładów i stworzenie 4395 miejsc pracy. Te wyniki spełniają oczekiwania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT), ale jak podaje Puls Biznesu resort planuje nowelizację przepisów o PSI. Na potrzebę wprowadzenia […]


Jak wspominaliśmy już na blogu , rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. Minister Finansów wprowadził dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia podatkowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) obowiązek złożenia dodatkowego załącznika CIT/8S obejmującego informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W ostatnich dniach opublikowano rozporządzenie zmieniające powyższe regulacje. Weszło […]