Archiwum tagów: PSI

Są już pierwsze efekty działania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Paweł Tynel z EY wyjaśnia, że obszary o wyższym bezrobociu, niewielkie i średniej wielkości miasta oraz tereny wiejskie otrzymają większe wsparcie. Ponadto decyzja o udzieleniu pomocy może zostać wydana nie tylko na realizację nowych projektów, lecz także tych związanych z rozwojem już istniejących przedsiębiorstw. Wyjątek […]


Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.


Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.


Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji pojawiły się wątpliwości co do tego, czy warunkiem uzyskania zezwolenia jest tworzenie nowych miejsc pracy. Paweł Tynel z EY uważa, że „projekt decyzji o wsparciu zakłada, że przedsiębiorca poda liczbę utworzonych miejsc pracy w ramach nowej inwestycji po dniu uzyskania decyzji”. Jego zdaniem warto więc temu […]