Archiwum tagów: przekształcenia spółek

Przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową występuje PCC od agio aportowego (interpretacja nr 0111-KDIB2-2.4014.136.2018.1.MZ). Stanowisko to jest sprzeczne z linią orzeczniczą NSA. Problematyczne jest też ustalenie czy PCC wystąpi przy przekształcaniu spółki osobowej w inną osobową, w sytuacji gdy na kapitale zapasowym spółki przekształcanej znajduje się zysk niepodzielony, który po przesunięciu na kapitał zapasowy nie […]


Polska mogła opodatkować restrukturyzacje z udziałem niektórych spółek, nie bacząc na unijną dyrektywę – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja br. (II FPS 1/17). NSA rozstrzygnął w uchwale tylko to, że Polska skorzystała z prawa opcji. Nie wypowiedział się natomiast, czy przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rzeczywiście pozwalają na opodatkowanie […]


Wypłata zysku wspólnikowi spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o. była opodatkowana PIT – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 czerwca br. (II FSK 264/15). Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 2015 r., kiedy były wątpliwości, czy środki zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym są przychodem w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę […]


Po przekształceniu spółki kapitałowej w osobową nadal obowiązują restrykcje w zaliczaniu odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 16 grudnia 2015 r. (IPPB6/4510-330/15-4/TO). Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 sierpnia 2015 r. (II FSK 1899/13) – przypomina autor.


W przypadku większości przekształceń spółek nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych, bo albo są one wyłączone z opodatkowania (transformacja spółki kapitałowej w inną kapitałową), albo mimo braku wyłączenia fiskus uznaje, że do zwiększenia majątku nie dochodzi (w większości przekształceń spółek osobowych w kapitałowe). Sporne jest przekształcenie spółki kapitałowej w osobową. Organy podatkowe twierdzą, że […]


Spółka komandytowo-akcyjna, podobnie jak spółki kapitałowe, posiada kapitał zakładowy. Mimo to, zdaniem fikusa, aby ustalić, czy przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę komandytowo akcyjną będzie objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych, należy porównać kapitał zakładowy spółki kapitałowej oraz całość majątku spółki komandytowo-akcyjnej. Stanowisko to potwierdził m.in. minister finansów w interpretacji indywidualnej z 25 października 2010 r. (PL/LM/830/72/EOB/2010/245). […]