Archiwum tagów: projekt

Posłowie we wtorek rozpatrzą projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zakłada likwidację od 2020 r. limitu 30-krotności ZUS. Związkowcy i pracodawcy, członkowie Rady Dialogu Społecznego, apelują do posłów o odrzucenie projektu. Ich zdaniem sposób procedowania ustawy, bez konsultacji społecznych i na niespełna 50 dni przed końcem roku, podważa zaufanie do państwa.


Ministerstwo Finansów zamierza umożliwić firmom rejestrację transakcji sprzedaży za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Resort przekaże niebawem do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia określającego szczegóły tego rozwiązania. Nowe regulacje mają wejść w życie już 1 stycznia 2020 r.


Podatnik dostanie zwrot nadpłaty tylko pod warunkiem, że nie doprowadzi to do jego bezpodstawnego wzbogacenia – wynika z projektu ordynacji podatkowej przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Dotyczy to głównie podatków pośrednich (VAT i akcyzy), których ciężar ponoszą konsumenci, a nie producenci i sprzedawcy. W obecnej ordynacji nie ma takiego zastrzeżenia, ale i tak […]


Z końcem grudnia 2015 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do Ordynacji podatkowej. Jego najważniejszym założeniem jest wprowadzenie ogólnej klauzuli o obejściu prawa podatkowego mającej na celu zapobieganie tworzeniu i wykorzystywaniu sztucznych konstrukcji prawnych do unikania opodatkowania w Polsce. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji społecznych. Po zakończeniu prac parlamentarnych (co jest możliwe nawet w […]


Nowa danina od transakcji finansowych ma już w 2016 r. przynieść 1,7 mld zł dodatkowych wpływów – szacuje PiS. Podatnikami mają być instytucje, u których przynajmniej połowa obrotu pochodzi z transakcji finansowych. Zapłacą podatek nie tylko, jeśli działają we własnym imieniu, ale także w imieniu i na rzecz podmiotu trzeciego mającego siedzibę za granicą. Stawka […]


W proponowanym przez PiS projekcie nowelizacji ustawy o CIT znalazła się propozycja wprowadzenia obowiązku informowania organów podatkowych o wszelkich transakcjach przeprowadzanych dla celów optymalizacyjnych. Dla celów CIT złożenie takiej informacji byłoby obowiązkowe, gdyby planowana lub rzeczywista roczna korzyść podatnika wynosiła ponad 0,1 proc. jego rocznego przychodu, ale nie mniej niż 500 tys. zł. W informacji […]