Archiwum tagów: projekt ustawy

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu uchwalono projekt ustawy o PPK. Posłowie wprowadzili do niego kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy zwolnienia podmiotu rozliczającego z odpowiedzialności za brak lub błędne rozliczenie. Inna poprawka zakłada, że podmioty prowadzące PPK będą wnosić na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju miesięczną opłatę za prowadzenie ewidencji PPK. Nowe przepisy mają wejść w życie […]


Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zgodnie z projektem pracownik będzie odkładał 2 proc. wynagrodzenia netto, a pracodawca dopłacał 1,5 proc. Możliwe będzie podniesienie wpłat – ze strony pracownika o kolejne 2 proc., a pracodawcy o 2,5 proc. Łączna minimalna odprowadzana składka może zatem wynieść 3,5 […]


Każdy, kto będzie chciał darowania podatku, odroczenia zapłaty lub rozłożenia jej na raty, będzie wystawiał się na widok publiczny. Dane o nim staną się ogólnodostępne – będą zamieszczane w biuletynie informacji publicznej. Tak zakłada projekt ustawy o jawności życia publicznego przygotowany przez ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. – Jawne uzasadnienie przyznania ulgi, […]


Ministerstwo Finansów będzie pracowało nad projektem nowej ordynacji podatkowej, opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. MF przyznaje, że w najbliższych tygodniach projekt zostanie opublikowany i poddany konsultacjom. Jednocześnie zostanie przeanalizowany wewnątrz resortu oraz w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Już teraz jednak wiadomo, że ministerstwo dopisze do niego rozwiązania, dzięki którym współpraca między fiskusem a […]


Wydatki na usługi doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników, gwarancji i poręczeń będzie można traktować jako koszty, tylko jeśli ich łączna kwota nie przekracza 1,2 mln zł rocznie – proponuje Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy. Ograniczenie ma być też stosowane do “świadczeń o podobnym charakterze” oraz opłat […]