Archiwum tagów: premia za niską szkodowość

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ma usługi w sytuacji, gdy podatnik, w związku z korzystnym przebiegiem umowy ubezpieczenia, otrzymuje w momencie jej rozwiązania pieniądze od ubezpieczyciela. Co innego, gdyby było to wynagrodzenie za skrócenie umowy – zastrzegł sąd (I FSK 499/16). W rozpatrywanej sprawie podatnik podkreślił we wniosku o interpretację, że w związku z […]


W interpretacji w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych izba skarbowa powinna wyjaśnić, dlaczego przedstawia swoje stanowisko dotyczące VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyrokach z 5 sierpnia br. (I SA/Gd 576/14; I SA/Gd 602/14). Sprawa dotyczyła rozliczenia premii za niską szkodowość – przyznaną bankowi przez towarzystwo ubezpieczeniowe – jako przychód podatkowy. […]