Archiwum tagów: prawo pracy

Do wynagrodzeń osób zarządzających państwowymi spółkami będzie doliczany VAT. Podmioty będą też musiały się dostosować do nowych przepisów. Rząd przedstawił projekt zmian w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Są odpowiedzią na problemy pierwszych miesięcy funkcjonowania ustawy i mają usunąć wątpliwości interpretacyjne, które narosły od początku 2017 r., czyli od czasu jej wejścia w życie. […]


W czerwcu 2017 r. do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu ułatwienie pracownikom realizacji ich uprawnień pracowniczych. Rozwiązania zaproponowane w projekcie wzmocnią ochronę pracowników, bez nakładania dodatkowych obowiązków lub kosztów na pracodawców. Projekt skupia się przede wszystkim na dookreśleniu lub zmianie przepisów związanych […]


Efektywne wykorzystanie ludzkiego potencjału organizacji staje się kluczowym elementem zdobywania przewagi konkurencyjnej. Motywowanie pracowników to (obok rekrutacji, retencji oraz skutecznej komunikacji) jedno z głównych zadań na agendzie współczesnego działu zarządzania zasobami ludzkimi. Motywacja pracowników to nie tylko wynagrodzenie Jak pokazują badania EY, znaczenie poziomu wynagrodzenia dla motywacji nieznacznie spada, a coraz więcej badanych określa jako […]


Zobacz, jakie zmiany w prawie pracy wchodzą w życie w 2017 roku. Lp. Zmiana Akt prawny Opis 1 Podwyższenie progów dotyczących obowiązków tworzenia regulaminów wewnętrznych Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Podwyższenie progu, od którego wymagane jest wprowadzenie regulaminu pracy oraz ustalenie warunków wynagradzania […]