Archiwum tagów: prawo podatkowe

Podmioty powiązane otrzymają interpretację tylko, jeśli złożą wspólny wniosek i opiszą w nim szczegóły wszystkich planowanych transakcji oraz korzyści podatkowej, którą mają one przynieść. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej. – Proponowane  regulacje to chyba najdalej idąca reforma systemu interpretacji w ostatnich latach. W zasadzie wyłącza ich zastosowanie w przypadku najtrudniejszych i […]


Kwestia należytej staranności kupieckiej od kilku lat stanowi poważny element sporu między podatnikami a fiskusem w sprawach, których przedmiotem jest odpowiedzialność nabywców za nadużycia w VAT popełnione na poprzednich etapach obrotu. W praktyce, organy podatkowe zdają się wymagać dokonania przez podatników coraz to nowych czynności sprawdzających ich kontrahentów, które dowiodłyby, że dochowali oni należytej staranności […]


Nowe instrumenty przyczynią się z jednej strony do rozwoju rynku kapitałowego i zwiększenia stopy długoterminowych oszczędności gospodarstw domowych. Z drugiej, zwiększy się produkcja sektora budownictwa oraz zatrudnienie. Trwają prace nad projektem Ustawy dotyczącej polskiego odpowiednika REIT-ów. REIT (ang. Real Estate Investment Trust) jest to spółka specjalnego przeznaczenia lub fundusz inwestycyjny, którego celem jest kupno, sprzedaż […]


Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej 9 listopada 2016 r. interpretacji indywidualnej – sygn. 1462-IPPP1.4512.780.2016.1.MK. W złożonym wniosku polska spółka (będąca czynnym podatnikiem VAT) wskazała, że planowane jest wniesienie do tej spółki aportu przez jednego z dotychczasowych lub nowego wspólnika. W zamian wspólnik ma otrzymać: •    udziały o określonej wartości nominalnej […]