Archiwum tagów: prawo energetyczne

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji ustawy o VAT i prawa energetycznego. Po ich podsumowaniu MF wycofało się z niektórych zmian, a część przepisów zmodyfikowało. Resort nie rezygnuje jednak z planów odmowy zwrotu VAT, jeśli ciężar tego podatku podatnik przerzucił na konsumentów, a także z podawania NIP kupującego na paragonach.


40 proc. firm nie złożyło w terminie sprawozdania o rodzajach i ilości paliw ciekłych przekraczających granicę Nowelizacja Prawa energetycznego nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą i podmioty przywożące nowy obowiązek sprawozdawczy. Do 20 sierpnia 2017 r. firmy te miały czas na złożenie w Urzędzie […]


W ramach ogłoszonego w ostatnią środę listopada, „pakietu zimowego” dla energetyki, Komisja Europejska proponuje wykluczenie możliwości udziału w mechanizmach mocowych źródeł emitujących 550 g CO2/kWH lub więcej. Projektowane przepisy dotyczą zarówno nowych źródeł (czyli takich, co do których decyzja inwestycyjna zostanie podjęta po wejściu w życie Rozporządzenia) jak i źródeł istniejących, które nie będą mogły […]


Nowelizacja prawa energetycznego zawiera nową definicję paliw ciekłych, wśród których pojawiły się m.in. benzyny lakowe i przemysłowe oraz inne nafty. Ustawa zobowiązała ministra energii do określenia w rozporządzeniu katalogu paliw ciekłych, na obrót którymi trzeba uzyskać koncesję. Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że na benzyny lakowe i przemysłowe o kodzie CN 2710 1221 nie będzie […]


Od 2 września br. zacznie obowiązywać nowa ustawa o prawie energetycznym, która ma zwiększyć przejrzystość działań na rynku paliwowym. Zgodnie z ustawą minister energii ma ustalić jednolitą definicję paliw ciekłych, aby uniemożliwić nieuczciwym przedsiębiorcom handel paliwami przedstawianymi jako rzekome komponenty do produkcji paliwa. Koncesji wymagać będzie już nie tylko wwóz z zagranicy czy handel paliwami, […]