Archiwum tagów: prawo bankowe

Dyrektor KIS potwierdził, że rachunki wirtualne nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu prawa bankowego. Nie trzeba ich zatem zgłaszać do urzędu skarbowego. Wystarczy, że podatnik poda tylko swoje właściwe numery kont. Rachunki wirtualne nie muszą być widoczne z rejestrach podatników VAT (interpretacja nr 0111-KDIB3-2.4018.16.2019.1.MD).


Wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku (P 45/12) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy Prawo bankowe za niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równego traktowania. Powołane przepisy przewidują uprawnienie banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (dalej: BTE), będących podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego po nadaniu im […]