Archiwum tagów: Pracownicze Plany Kapitałowe

Główny inspektor pracy zapowiedział przeprowadzenie w 2019 r. ok. 70 tys. kontroli. Oprócz stałych obszarów kontroli takich jak: wynagrodzenia, BHP, czy zatrudnianie na umowy zlecenia, nowością będą kontrole w zakresie PPK. W drugiej połowie roku PIP chce badać, jak firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników wywiązują się z obowiązku zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie […]


Od momentu uchwalenia ustawy o PPK w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaobserwowano wzrost wniosków o rejestrację w firmach pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Natomiast pracodawcy prowadzący już PPE składają wnioski o zmianę wysokości składki podstawowej, tak aby by spełniała ona wymóg zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. Tak wynika z informacji, jakie otrzymała Rzeczpospolita od dyrektora […]


W dniu 19 lutego upłynął termin na konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Formularz, który przewiduje aż siedem podpisów osoby rezygnującej z programu spotkał się z krytyką ze strony pracodawców. Z kolei eksperci zwracają uwagę m.in., że tak duża liczba oświadczeń powoduje, że projekt wykracza poza […]


Jak podaje DGP w kuluarach mówi się o nowelizacji ustawy o PPK. Zdaniem wielu należałoby to zrobić jeszcze przed lipcem. Jednak MF w odpowiedzi na pytanie redakcji o ewentualne modyfikacje nowej regulacji odpowiedziało, że nie planuje nic zmieniać. Tymczasem ustawa rodzi wiele wątpliwości. Jako przykłady można wskazać przepisy o: ustalaniu terminów zawarcia umów o zarządzanie […]


Ministerstwo Finansów przygotowało specjalną deklarację dla osób, które nie będą chciały oszczędzać w ramach PPK. Zawiera ona wiele danych osoby rezygnującej oraz pracodawcy. Dodatkowo, znajdują się w niej m.in. zapisy o tym, że składający ją „świadomie rezygnuje z możliwości uzyskania regularnych korzyści finansowych” oraz informacje o tym, że nie chce 250 zł opłaty powitalnej, nie […]