Archiwum tagów: Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników mogą już podpisywać umowy o zarządzanie PPK, natomiast umowy o prowadzenie PPK mogą zawierać od 15 lipca. Najpóźniejsze terminy na zawarcie tych umów przez firmy to – odpowiednio – 25 października i 12 listopada. W przypadku umów zawartych w lipcu pierwsza wpłata na rachunek PPK pracownika nastąpi do 15 […]


Od 1 lipca 2019 r. ustawa o PPK objęła pierwszą grupę pracodawców – chodzi o firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Jak podaje DGP pierwsze umowy na prowadzenie planów kapitałowych z instytucjami finansowymi zostaną podpisane jeszcze w pierwszej połowie lipca. Ostateczny termin na zawarcie takich umów mija 10 października 2019 r.


Pracodawcy przy prowadzeniu PPK nie będą zobowiązani do przekazywania do instytucji finansowej numeru dowodu osobistego pracownika – poinformował Prawo.pl wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. Podobną opinię w tej sprawie wydało już Ministerstwo Finansów. Niektórzy eksperci wskazują jednak, że pracodawca jest administratorem danych i ciążą na nim określone obowiązki – powinien te dane zgromadzić, a następnie przekazać […]


„1 lipca to jest moment, od którego firmy mogą zapisywać się do programu, a my musimy być ze wszystkim gotowi, ale ostateczny termin, do którego pracodawcy będą podpisywać umowy z instytucjami finansowymi i zgłaszać pracowników do ewidencji, to jest przełom października i listopada, więc mają trochę czasu. Pierwsze składki od firm, które podpiszą umowę zaraz […]