Archiwum tagów: PPK

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zakłada, że przy składkach na PPK nie będzie obowiązywał limit 30-krotności, który obowiązuje przy składkach na ZUS. Projekt trafił do konsultacji międzyresortowych, które mają być prowadzone szybko, jednocześnie został zwolniony z etapu konsultacji publicznych.


Główny inspektor pracy zapowiedział przeprowadzenie w 2019 r. ok. 70 tys. kontroli. Oprócz stałych obszarów kontroli takich jak: wynagrodzenia, BHP, czy zatrudnianie na umowy zlecenia, nowością będą kontrole w zakresie PPK. W drugiej połowie roku PIP chce badać, jak firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników wywiązują się z obowiązku zawierania umów o prowadzenie i zarządzanie […]


Od momentu uchwalenia ustawy o PPK w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaobserwowano wzrost wniosków o rejestrację w firmach pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Natomiast pracodawcy prowadzący już PPE składają wnioski o zmianę wysokości składki podstawowej, tak aby by spełniała ona wymóg zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. Tak wynika z informacji, jakie otrzymała Rzeczpospolita od dyrektora […]


W dniu 19 lutego upłynął termin na konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Formularz, który przewiduje aż siedem podpisów osoby rezygnującej z programu spotkał się z krytyką ze strony pracodawców. Z kolei eksperci zwracają uwagę m.in., że tak duża liczba oświadczeń powoduje, że projekt wykracza poza […]


Jak podaje DGP w kuluarach mówi się o nowelizacji ustawy o PPK. Zdaniem wielu należałoby to zrobić jeszcze przed lipcem. Jednak MF w odpowiedzi na pytanie redakcji o ewentualne modyfikacje nowej regulacji odpowiedziało, że nie planuje nic zmieniać. Tymczasem ustawa rodzi wiele wątpliwości. Jako przykłady można wskazać przepisy o: ustalaniu terminów zawarcia umów o zarządzanie […]