Archiwum tagów: pożyczka

Do pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych w latach finansowych rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 r., nie można stosować – na mocy przepisów przejściowych – regulacji o cenach transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora KIS nr 0114-KDIP2-2.4010.360.2019.2.SJ. W konsekwencji progi dokumentacyjne zdefiniowane w ustawie o CIT nie mają zastosowania do 2018 […]


Firma, która od 1 lutego 2016 r. nie udziela pożyczek, wypowiedziała wszystkie umowy o kredyt konsumencki i zajmuje się obecnie tylko egzekwowaniem wierzytelności z tytułu rozwiązanych wcześniej umów o kredyt konsumencki,  nie jest podatnikiem podatku bankowego – rozstrzygnął tak NSA w precedensowym wyroku  (sygn. akt II FSK 2233/17). Sąd wskazał, że wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego […]


Rzeczywiste transfery pieniężne między rachunkami bankowymi spółek w ramach cash poolingu należy traktować jako pożyczki również dla potrzeb ustalania różnic kursowych. Tak wynika z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 2179/17. Sąd nie zgodził się ze spółką, zdaniem której w tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, a jest to tylko czasowe przeniesienie […]


Organ skarbowy, oceniając czy odsetki od pożyczki otrzymanej od pomiotu powiązanego są na poziomie rynkowym, musi przeprowadzić analizę porównywalności. Nie wystarczą dane dotyczące oprocentowania kredytów bankowych. Brak analizy porównywalności uniemożliwia właściwie oszacowanie dochodu podatnika – tak wynika z wyroku WSA w Warszawie.