Archiwum tagów: postępowanie egzekucyjne w administracji

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 założono, że budżet państwa zyska ok. 210 mln zł rocznie dzięki usprawnieniu procedur egzekucyjnych. Narzędziem tych zmian mają być dwie nowele ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jeden projekt trafił do Sejmu, a w przypadku drugiego zakończyły się konsultacje publiczne. Nowelizacje przewidują m.in. nowy system opłat manipulacyjnych […]


Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zakłada on m.in. że tytuły wykonawcze będą doręczane i rejestrowane w specjalnym systemie informatycznym. Ponadto, organy egzekucyjne będą mogły automatycznie zajmować kwoty nadpłat lub zwrotu podatku. Zmianie ulegną też zasady dotyczące właściwości miejscowej organów egzekucyjnych.


Z najnowszej wersji projektu zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynika, że maksymalne opłaty egzekucyjne wejdą w życie po 18 miesiącach od ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw, a nie jak pierwotnie zakładano po 3 miesiącach. Dziś urzędy skarbowe nie stosują żadnych limitów, mimo że TK w 2016 r. zakwestionował przepisy w tym zakresie.


Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli sprawniej dokonywać zabezpieczeń majątkowych. Zapowiedź takiej zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ukazała się na rządowej stronie internetowej poświęconej pracom legislacyjnym. Szczegółów projektu na razie nie ujawniono. Rząd wskazuje, że dzisiejsze przepisy egzekucyjne są niedoskonałe, a na ich tle dochodzi do częstych sporów kompetencyjnych pomiędzy organami egzekucyjnymi.


Organy podatkowe będą mogły plombować maszyny i samochody od razu przy doręczaniu decyzji o zabezpieczeniu ewentualnych zaległości podatkowych. Organy będą też mogły szybciej występować o zajęcie środków na koncie podatnika lub wnioskować do sądu o zabezpieczenie hipoteczne – ostrzega autorka. Obecnie jest tak, że najpierw musi zostać doręczona decyzja o zabezpieczeniu. Dopiero po tym fiskus […]


Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystne rozstrzygnięcie dla podatnika, który wystąpił do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o umorzenie kosztów egzekucyjnych naliczonych do tytułu wykonawczego obejmującego zobowiązanie w VAT. Z wyroku NSA wynika, że przymusowe ściągnięcie kosztów egzekucyjnych z rachunku bankowego nie pozbawia prawa do wniosku o ich umorzenie (II FSK 1178/13).