Archiwum tagów: poręczenie

Jeśli spółki powiązane udzielają sobie nieodpłatnie poręczeń umów kredytowych, a kwoty  poręczeń mają różną wartość, to spółka, która udzieliła poręczenia o niższej wartości, musi zapłacić podatek od różnicy. Takie stanowisko zaprezentował NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 2908/17. Zdaniem Sądu, jeśli jeden z podmiotów powiązanych ponosi większe ryzyko niż drugi, to wynikająca z […]


Gdy spółka, która otrzymała poręczenie, pozostaje jedynie w gotowości do udzielenia zabezpieczenia innym podmiotom, nie można mówić o nieodpłatnym świadczeniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 12 lipca br. (I SA/Po 142/17). Fiskus był zdania, że taki przychód jest zawsze, gdy wartość świadczenia pozostającego w związku z innym świadczeniem (świadczenia wzajemnego) […]


Udzielenie nieodpłatnego poręczenia przez spółkę zależną jest dla otrzymującego nieodpłatnym świadczeniem i skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 7 czerwca br. (I SA/Rz 349/16). W sprawie chodziło o poręczenie udzielone przez spółkę zależną na rzecz dostawcy gazu do spółki dominującej, z tytułu umowy kompleksowej dostawy […]