Archiwum tagów: pomoc publiczna

NSA orzekł, że organ interpretacyjny nie może odmówić odpowiedzi na pytanie dotyczące okresu prowadzenia ksiąg podatkowych przez podatników korzystających z pomocy publicznej przyznanej na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Sąd wyjaśnił, że przepisów prawa podatkowego nie można ograniczać wyłącznie do ustaw, które w swoim tytule zawierają takie pojęcie (sygn. akt II FSK 150/17, II […]


Uzupełnieniem projektu ustawy o zasadach wspierania inwestycji, w ramach której cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną, jest projekt rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej, który czeka na akceptację rządu. Nowe zasady pozwolą inwestować w dowolnym miejscu kraju, ale przewidują, że w przypadku terenów z najwyższą stopą bezrobocia będzie to co najmniej 10 mln zł. Ten pułap […]


Podmiot działający w specjalnej strefie ekonomicznej może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, dopiero gdy faktycznie poniesie określone nakłady inwestycyjne – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 grudnia 2017 r. (II FSK 3178/15). Spółka uważała, że będzie mogła zacząć korzystać ze zwolnienia już od chwili ujęcia wydatków w księgach. Sąd przyznał, że orzecznictwo […]


Projekt ustawy o zasadach wsparcia inwestycji przewiduje preferencje dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących w ten sposób dodatkowe miejsca pracy, bez względu na obszar ich działania. Takie firmy będą mogły liczyć na zwolnienia oraz korzystać z pomocy podmiotów zarządzających wydzielonymi obszarami. Chodzi m.in. o nieodpłatne szkolenia i doradztwo. Zdaniem resortu spraw zagranicznych i Urzędu […]


Jest już gotowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Planowane zmiany w przepisach zostały zapowiedziane przez resort rozwoju na Forum Ekonomicznym w Krynicy. Teraz konsultowane będą szczegóły. Najważniejszą nowością jest likwidacja ograniczeń terytorialnych przy wspieraniu inwestycji. Przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze zwolnień podatkowych na terenie całego kraju, a nie na wyznaczonym obszarze specjalnych stref ekonomicznych, […]


Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie zmian, dzięki którym cała Polska stanie się strefą inwestycji. Zwolnienia podatkowe otrzymają firmy inwestujące na terenie całego kraju, a nie w wydzielonych punktach objętych obszarem specjalnej strefy ekonomicznej. Preferencje podatkowe będą zależeć od trzech kwestii: lokalizacji inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Powinny uwzględniać założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. […]