Archiwum tagów: polska strefa inwestycji

Są już pierwsze efekty działania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Paweł Tynel z EY wyjaśnia, że obszary o wyższym bezrobociu, niewielkie i średniej wielkości miasta oraz tereny wiejskie otrzymają większe wsparcie. Ponadto decyzja o udzieleniu pomocy może zostać wydana nie tylko na realizację nowych projektów, lecz także tych związanych z rozwojem już istniejących przedsiębiorstw. Wyjątek […]


Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.


Do końca lutego 2019 r. Komisja UE powinna się wypowiedzieć w sprawie polskich przepisów zwalniających z CIT w związku z inwestycjami w Polskiej Strefie Inwestycji. Jeśli tego nie zrobi, nowe przepisy powinny być zawieszone, aż do momentu uzyskania akceptacji. Dlatego firmy, które chcą skorzystać ze zwolnienia z podatkowego, powinny uzyskać decyzję o wsparciu najpóźniej do […]


Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.


Rozporządzenia, które uruchomiły Polską Strefę Inwestycji wzbudziły wątpliwości wokół 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze i sąsiadujących z nimi gmin. W zakresie minimalnych kosztów kwalifikowanych do poniesienia przez przedsiębiorcę dla inwestycji na terenie większego miasta, stosuje się bowiem takie same zasady jak w wypadku miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.