Archiwum tagów: polska strefa inwestycji

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 uwaga przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu minimalnej ciągłości działalności oraz płynności finansowej. W efekcie objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o  wspieraniu nowych […]


Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał interpretację ogólną nr DD5.8201.10.2019. Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem CIT lub PIT przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w Polskiej Strefie Inwestycji. Najwięcej zyskają firmy realizujące inwestycje typu greenfield.


Zdaniem Dyrektora KIS zwolnieniu z podatku CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji podlegają jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji, a nie cały dochód z działalności objętej decyzją o wsparciu. Niekorzystne dla podatników stanowisko wynika z co najmniej czterech interpretacji indywidualnych wydanych w ostatnim czasie. W praktyce może to oznaczać, że firmy, które […]


Firma, która rozbudowuje zakład, nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w stosunku do dochodu z całej linii produkcyjnej, ale tylko do części generowanej przez nową inwestycję. Tak wynika z najnowszych interpretacji Dyrektora KIS. Paweł Tynel, partner w EY wskazuje, że „Takie postawienie sprawy powoduje, że wszystkie profity PSI […]


W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.