Archiwum tagów: polska strefa inwestycji

Zwolnieniu z podatku dochodowego podlega cały dochód z działalności gospodarczej wskazanej w decyzji o wsparciu oraz prowadzonej na wskazanym w niej terenie, a nie jedynie wygenerowany z inwestycji, na którą uzyskano decyzję – tak dyrektor KIS w interpretacji nr 0114-KDIP2-3.4010.255.2018.1.MS. Zdaniem Grzegorza Kokoszkiewicza z EY interpretację należy ocenić z pełną aprobatą. – Odmienne podejście spowodowałoby […]


Są już pierwsze efekty działania ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Paweł Tynel z EY wyjaśnia, że obszary o wyższym bezrobociu, niewielkie i średniej wielkości miasta oraz tereny wiejskie otrzymają większe wsparcie. Ponadto decyzja o udzieleniu pomocy może zostać wydana nie tylko na realizację nowych projektów, lecz także tych związanych z rozwojem już istniejących przedsiębiorstw. Wyjątek […]


Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Poznaj główne tezy raportu „Polska strefa inwestycji. Zmiany prawne i organizacyjne”.


Do końca lutego 2019 r. Komisja UE powinna się wypowiedzieć w sprawie polskich przepisów zwalniających z CIT w związku z inwestycjami w Polskiej Strefie Inwestycji. Jeśli tego nie zrobi, nowe przepisy powinny być zawieszone, aż do momentu uzyskania akceptacji. Dlatego firmy, które chcą skorzystać ze zwolnienia z podatkowego, powinny uzyskać decyzję o wsparciu najpóźniej do […]


Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY.