Archiwum tagów: polisolokaty

Od 18 października br. polisolokaty nie mogą już korzystać ze zwolnienia z PIT, a zakłady ubezpieczeń oferujące taki produkt będą zobowiązane do pobierania 19-proc. zryczałtowanego PIT od świadczeń wypłacanych na podstawie polisolokat. Nowelizacja ustawy o PIT, która wprowadza te zmiany zasadniczo będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r., ale dla polisolokat przewidziano krótszy termin wejścia […]


Zyski z krótkoterminowych polis ubezpieczeniowych na życie, konkurujących z depozytami bankowymi, zostaną objęte podatkiem dochodowym z początkiem przyszłego roku – zakłada Ministerstwo Finansów. Chodzi o polisolokaty, czyli umowy ubezpieczenia na życie zawierane na określony czas (najczęściej na 6 miesięcy lub rok), na podstawie których składka jest niemal w całości inwestowana. Polisolokaty, mimo że zawierane w […]


Jeśli Ministerstwo Finansów nie zmieni projektowanych przepisów nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie opodatkowania tzw. polisolokat, trzeba będzie płacić PIT także od zwykłych ubezpieczeń na życie – ostrzegają eksperci. Polska Izba Ubezpieczeń proponuje, aby w przepisach było wprost określone, że PIT podlegają tylko te produkty, które mają charakter typowo inwestycyjny. Według izby można np. zapisać, że […]


Ministerstwo Finansów zamierza zwiększyć wpływy z podatku Belki poprzez opodatkowanie produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym. Dotyczy to polisolokat i ubezpieczeń strukturyzowanych, czyli produktów z gwarancją zwrotu inwestowanego kapitału, który jest powiększany o ewentualne zyski z inwestycji. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2014 r.