Archiwum tagów: podział majątku wspólnego

Z najnowszych interpretacji wydanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika jednoznacznie, że dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego w PIT podział majątku w trakcie rozwodu nie ma znaczenia, jeżeli małżonkowie kupili wcześniej dom lub mieszkanie do majątku wspólnego. Ważne, żeby od wspólnego zakupu (lub wybudowania) minęło pięć lat. Jeśli warunek ten jest spełniony, to rozwodnik może […]


Byłej żonie należy się tylko połowa nieruchomości. Jeśli po rozwodzie dostanie ją w całości, nie spłacając męża, to powinna poczekać ze sprzedażą 5 lat – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia br. (II FSK 2119/13). Sąd wyjaśnił, że w sytuacji, gdy jeden z małżonków nabywa majątek ponad swój udział i nie towarzyszą […]


Jeśli podatnik złoży jeden odpis z Krajowego Rejestru Sądowego do dwóch wniosków o wydanie interpretacji złożonych w tym samym czasie, to organ powinien wydać dwie interpretacje indywidualne. Nie może w takiej sytuacji pozostawić jednego z wniosków bez rozpoznania. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 448/11). Wystarczy jeden odpis Łukasz Zalewski Dziennik Gazeta […]


Mąż i żona, podpisując umowy o podział majątku wspólnego, nie muszą tego zgłaszać w urzędzie skarbowym. Umowy te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 6 lipca br. (IPPB2/436-185/11-2/MZ). Nie trzeba płacić podatku od podziału majątku małżonków Ewa Konderak Dziennik Gazeta Prawna 27.07.2011, str. B3