Archiwum tagów: podmioty powiązane

W ubiegłym roku skarbówka w zakończonych postępowaniach dotyczących cen transferowych doszacowała dochód firm na 657 mln zł (trzyipółkrotnie więcej niż w ciągu trzech poprzednich lat) i wymierzyła im 166 mln zł podatku (siedmiokrotny wzrost). Jednak w ocenie Ministerstwa Finansów, to tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego wiceminister finansów Paweł Gruza postawił na stworzenie departamentu, który zajmie […]


Zaostrzone przepisy ustaw o podatkach dochodowych wprowadzają dla podmiotów powiązanych obowiązki dokumentowania transakcji specyficznych dla kraju, dla całego przedsiębiorstwa wielonarodowego oraz analizy ryzyka. W praktyce oznacza to, że firmy o obrotach powyżej 2 mln euro mają sporo nowych obowiązków, przy czym wymagania rosną wraz z przychodami. Sprostanie tym wymaganiom może być trudne – zauważa autor, […]


Tak wynika z Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2017 r. (0114-KDIP2-2.4010.8.2017.2.SO). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiły dwie spółki powiązane (wnioskodawcy), które nabywają od podmiotów zewnętrznych (dostawcy) towary i usługi niezbędne dla właściwego prowadzenia działalności gospodarczej (świadczenia). Dostawcy nie są podmiotami powiązanymi z wnioskodawcami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 […]


12 lipca 2017 r. na stronach rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy nowelizującej ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z perspektywy podmiotów działających w grupach kapitałowych projekt w zakresie zmian CIT przede wszystkim ogranicza możliwości […]


Pomimo, iż wiele transakcji pomiędzy podmiotami Skarbu Państwa jest realizowanych na warunkach w pełni rynkowych i nie niesie ze sobą ryzyka nadużycia, to jednak przepisy nakazują sporządzanie dla nich przez te podmioty dokumentacji cen transferowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja br. (2461IBPB13.4510.52.2017.1.SK). – Komentowana interpretacja podtrzymuje restrykcyjną wykładnię […]


Sporządzenie dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi nienależącymi do podatkowej grupy kapitałowej, powinno nastąpić w zakresie wyznaczonym przez limity wynikające z tego przepisu obliczone dla podatnika, tj. dla grupy. Tak wskazała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 31 stycznia 2017 r. (1462-IPPB6.4510.636.2016.1.AM). Z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego wystąpiła podatkowa grupa kapitałowa (PGK), […]