Archiwum tagów: podmioty powiązane

Odliczanie wydatków na doradztwo w zakresie IT jest objęte limitem – stwierdził w interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Ograniczenie to dotyczy  kosztów ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Nie ma za to ograniczeń dla bieżącego wsparcia informatycznego – uznał dyrektor KIS (0111-KDIB2-1.4010.357.2017.2.MJ). W innej interpretacji dyrektor KIS potwierdził, że nie są limitowane bonusy […]


Firmy, które handlują z podmiotami powiązanymi, dostaną pół roku więcej na udokumentowanie transakcji dla celów podatkowych – zakłada projekt nowego rozporządzenia ministra finansów. Obowiązki te trzeba będzie wypełnić do końca września. Takie uproszczenie miałoby jednak obowiązywać tylko w latach 2018 (dla dokumentacji składanej za 2017 r.) i 2019 (dla dokumentacji z 2018 r.). Równolegle MF […]


Resort finansów przygotowuje rozporządzenie, które przesunie z 31 marca do 30 września termin na złożenie dokumentacji cen transferowych – ujawnia autor. Chodzi o podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym roku po raz pierwszy muszą złożyć dokumentację transakcji w Polsce z powiązanymi spółkami zagranicznymi, przygotować analizę porównawczą cen, a także zeznanie CIT-TP albo […]


Aleksy Miarkowski, zastępca dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen MF, nie zgadza się z opinią ekspertów, że interpretacja ogólna ministra finansów z 24 stycznia br. w sprawie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi przełoży się na zwiększenie biurokracji dla przedsiębiorców. – Będzie wręcz przeciwnie. Stanowisko zaprezentowane w interpretacji ogólnej zmniejsza obowiązki dokumentacyjne, bo rozstrzyga na korzyść […]


Nowelizacja ustawy o CIT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., wprowadza nowe zasady dotyczące finansowania dłużnego. Chodzi o ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie działalności podmiotów powiązanych. Problemem dla podatników mogą być przepisy przejściowe zawarte w nowelizacji. Zgodnie z ustawą do pożyczek i kredytów otrzymanych […]


W trakcie prac sejmowych nad nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych dodano przepisy, które dają organom podatkowym uprawnienie idące dalej od generalnej klauzuli cen transferowych – ocenia autor. Nowa klauzula wydaje się z jednej strony wykraczać poza zakres dyrektywy ATAD, z drugiej strony rozszerza obecne przepisy o cenach transferowych, pozwalające organom weryfikować stosowane ceny w transakcjach […]